מערכות מיגון
ואבטחה
054-3063115

גלאי אזעקה קווי ואלחוטי

כל אחד שעבד פרק זמן כטכנאי אזעקה במוקד או בחברת התקנות יוצא לשוק כ " מתקין מערכות אזעקה ". כפועל יוצא כי מערכת האזעקה המותקנת בבית המגורים אינה משיגה את התוצאות הרצויות. להלן מדריך מקוצר לבחירה והתקנה נכונה של מערכת המיגון לבית המגורים:

בחירת המתקין/חברת ההתקנות.

אין ספק כי לניסיון יש יתרון בכל הקשור להתקנת מערכות מיגון. למרות האמור בחברות הגדולות ( בעלות הניסיון הרב לכאורה ) נשלח בדרך כלל סוכן שאינו טכנאי/מתקין מערכות מיגון ותפקידו למכור. הידע הנרכש אצלו בדרך כלל מועט ולכן לא בכל המקרים תכנון המערכת תואם את הרצוי ו/או את דרישות חברות הביטוח.

כיום יש היצע גדול של מערכות מיגון קוויות ואלחוטיות, עם תקשורת למוקד, חייגן, sms ומיילים ובשילוב תמונות וצילומים מהאתר אולם חשוב לזכור: תפקידה של מערכת האזעקה לצמצם או למנוע אירועי פריצה על ידי השמעת רעש מרתיע ( פעולת צופרים ) ומתן הודעה למורשים ( מחזיקי מפתח ו/או מוקד ) אולם המערכת כמערכת לא יכולה למנוע אירוע פריצה באם הפורץ החליט לפרוץ למרות רעש הצופרים ולפרק זמן קצוב ( מחטף ). פריצה מתוכננת מחייבת את השבתת המערכת ולכן קיימת חשיבות רבה לאופן התקנת המערכת. לכן אם המתקין, הסוכן או החברה המתקינה מבטיח למנוע פריצה כאן המקום לשקול מחדש את ההתקשרות עימו.

כללי התקנה נכונים.

בדרך כלל נהוג להתקין את מערכת האזעקה קרוב לכניסה. בשירותי אורחים, ארון תקשורת, חדר קרוב או בארון המעילים בכניסה. בדיוק כמו שאני יודע זאת כך גם הפורצים ולשם פניהם מועדות. בעבר הרחוק היו מערכות קונבנציונליות עם מפתח אלו היו מחויבות התקנה באגף הכניסה. בחלוף השנים הרחיקו את מפתח ההפעלה מהמערכת אולם גם אז נטרלו הפורצים את המערכת דרך מנעול ההפעלה. ככל שחלפו השנים נכנס עידן המקודדים ( קיבורדים ) אלו אינם תלויי מערכת קרובה ועקירתם אינה פוגמת בפעילות המערכת בעת האירוע. המטרה ברורה: הרחקת מרכז המערכת מלוח ההפעלה והפיקוד. כך ניתן להסתיר את המערכת ול"הרוויח זמן " קודם לחבלה הפיזית במערכת. מומלץ איפה להתקין את המערכת במקום מוסתר, מרוחק מפתחים. ככל שהמערכת תהה פחות נגישה כך יגדל הסיכוי לצמצם את משך שהיית הפורצים בתוך בית המגורים. לא פחות חשוב להתקין גלאי ( מומלץ אנטימסק - נגד כיסוי ) באזור הבקרה. גלאי זה יהיה מחובר לאזור גילוי מיידי ( ללא השהיית כניסה או נגרר ). תיבת הבקרה מוגנת במפסק הרחקה ( טמפר ) וסגורה באמצעות 2 ברגים ארוכים.

מערכת האזעקה משלבת צופר אחד או יותר. ברוב אירועי הפריצה אני מזהה התקנה לא נכונה של הצופרים. הצופר החיצוני מותקן בגובה נגיש המאפשר את נטרולו ( בין ע"י חיתוך הקווים ו/או הקצפת תיבת הצופר באמצעות קצף פוליאוריטן המחליש את עוצמת הקול עד למינימום ) פעולה נוספת המקלה על הפורצים נוגעת להתקנת הצופר הפנימי. ישם טכנאים המתקינים את הצופר הפנימי בתוך או סמוך למרכז הבקרה. בעת פריצה פועל הצופר הפנימי ומסגיר את מיקום הבקרה מומלץ להתקין צופר חיצוני בגובה מרבי. הצופר ישלב מפסק הרחקה ( טמפר ) שיחובר כאזור 24 שעות ( ללא קשר לדריכת המערכת כך שגם חבלה בהיות המערכת כבויה תגרור אזעקה/דיווח על חבלה בצופר ). למעוניינים ניתן להקשות אף יותר ע"י התקנת צופר מסוג אנטימסק. את הצופר הפנימי מומלץ להרחיק ממרכז הבקרה מעל 10 מטר. מומלץ להתקין את הצופר בתוך תיבת מערכת אזעקה ישנה אשר תותקן במקומות המקובלים כיום ( בשירותי אורחים, ארון תקשורת, ארון מעילים ). הפורץ יחבל תחילה בתיבה זו שכן יחשוב כי מדובר במערכת האזעקה פעולה אשר תגזול ממנו זמן שיספיק להעברת אינפורמציה לעבר המוקד/מורשי כניסה.

נושא התקשורת שב ועולה בכל פעם מחדש. סוגיית חברות המוקד שבה ועולה ולא אחת אני שומע הערה כי לסייר המוקד לוקח הרבה זמן להגיע, אני מגיע לפניו, גם אם הסייר מגיע מה הוא כבר מסוגל לעשות. בעיה נוספת עם חברות המוקד היא הסכם ההתקשרות. חברת המוקד ( ובצדק ) אינה חברת שמירה ובאופן פיזי ( להבדיל משומר ) אינה יכולה להיות נוכחת באתר במועד הפריצה. אני מגדיר את חברות המוקד כסוג של "משקיף" בשכר היכול ( בהתקנה נכונה ) לזהות פריצה ללא נוכחות באתר ואת סייר המוקד כ"עין בוחנת" בעת הבדיקה באתר. חשוב להבין את ההבדל בין חייגן מנויים ( צלצול למנויים מתוכנתים או הודעת sms ) למוקד. חייגן מנויים מתוכנת לחייג בעת אזעקה לעבר המנויים שתוכנתו מראש באמצעות קו הטלפון ו/או באמצעות יחידה סלולרית. בחיבור קו טלפון רגיל ( וללא יחידת sms ) מקבל המנוי צלצול מקו הטלפון של המערכת ומעברו השני של הקו הוא שומע את צליל מערכת האזעקה. בחלק מהמערכות המערכת מודיעה על האזור/ים בהם נוצרו גילויים ואם התקנה יחידת sms תועבר ההודעה ( כללית או לפי אזור ) באמצעות sms . השאלה מה קורה אם אנחנו לא זמינים ? אם אנחנו בישיבה או סתם שכחנו לקחת את הסלולארי ? מוקד מאויש 24 שעות ביממה וביכולתם לראות תנועה בתוך בית המגורים ( מתקבלות הקריאות ברמת האזור המתריע ). נקודה נוספת היא אופן חיבור התקשורת. בעידן קווי האינטרנט ( קווי הוט, 012, נטויזן וכיו"ב ) נוצר מצב שבו מספיק לנתק את הזנת החשמל לאתר בכדי להפסיק את פעולת קו הטלפון. לחברות המוקד יש גיבוי אלחוטי אולם בדרך כלל הן נמנעות מלהתקין את יחידת התקשורת האלחוטית שכן אז הן נאלצות לגבות מחיר גבוה יותר לכל חודש. הפתרון הטוב ביותר הוא יחידת סלולרית שהינה בעלת סוללת גיבוי ( למקרה של ניתוק החשמל ). המלצתי איפה להתקין יחידה סלולרית מוסתרת בחיבור ישיר למערכת ( ללא תלות ותנאי - תגובה בעת ניתוק הקו הרגיל ) ולהתחבר למוקד מורשה ע"פ חוק. בחוזה ההתקשרות עם המוקד יש להוסיף את הסעיפים הבאים: 1. חברת המוקד מתחייבת לעקוב אחר תקלות במתח החשמל, וסוללת הגיבוי . 2. חברת המוקד מתחייבת להודיע ללקוח בכל אזעקה במועד רישומה במסופי המוקד. בכל מקרה אני ממליץ במקביל להשתמש גם באופציית החייגן/שליחת sms בכדי לעקוב אחר קבלת הקריאות במוקד.

אבזרי הגילוי שונים ומשונים ולכל אביזר הייחודיות שלו והדרך להתקין אותו. היות וקיימים עשרות אביזרים אני אתייחס לאביזרים ע"פ נושאים והיכן צריך או לא צריך להתקינם:

מגנט הינו רכיב פשוט המורכב מ 2 חלקים כאשר האחד דינאמי ( אליו מחוברים/מתחברים 2 חוטים ) והשני פאסיבי. בעבר היה מקובל להתקין את המגנט על הדלתות ועל החלונות. מגנט מיועד לדלת בלבד ( למעט מגנטים מיוחדים למזגנים וכד' ) ובשום אופן אין להתקינו על החלונות מהסיבה הפשוטה: אם שוברים את החלון ולא פותחים אותו לא יווצר גילוי וצופרי המערכת לא יפעלו. בהתקנה על הדלת צריך להתקין את המגנט בצד המרוחק מהציר ומומלץ בחלקה העליון של הדלת. במידה והדלת מורכבת מ 2 כנפיים אזי מומלץ להתקין 2 מגנטים.

גלאי פאסיבי הינו שם כולל למשפחה ענפה של גלאים. רבים טועים כאשר חושבים שמדובר בגלאי נפח ואולם הדבר אינו נכון כלל ועיקר. גלאי א.א פאסיבי סטנדרטי יותקן מול החלל עליו ברצוננו להגן באזור שלא ניתן להסתירו באמצעות חפצים. הגלאי ( ברוב המקרים ) יותקן בגובה 2.20 מ' ( מומלץ להסתכל בהוראות היצרן ). במקומות בהם יש כלבים או חתולים מומלץ להתקין גלאי יעודי הנקרא "גלאי חיות ". גם למשפחה זו של קיימים ישנם סוגים רבים. ההמלצה שלי להשתמש בגלאי דואלי המשלב בינה תוכנתית. בשום מקרה לא מומלץ להתקין 2 גלאים במקביל.

גלאי וילון הוא הגלאי המועדף עלי. ישנם גלאי וילון פנימיים ו/או חיצוניים. היתרון הגדול של גלאים אלו טמון ביכולת לדרוך את מערכת האזעקה גם בעת שאנו מסתובבים בתוך הבית ו/או ישנים ובעצם לשמור על רמת המיגון של הבית בכל שעות היממה. לגבי גלאי וילון חיצוניים אני ממליץ להשתמש בגלאים מסוג אנטימסק ( נגד כיסוי ). צריך לדרוש מהטכנאי לחבר את אזור הכיסוי ( מסק ) באזור נפרד שיהיה מוגדר כאזור 24 שעות וללא תלות בסטאטוס מערכת האזעקה ( דרוכה או כבויה ) בכדי להימנע מכיסוי הגלאי ו/או שיבושו בהיות מערכת האזעקה כבויה. את גלאי הוילון הפנימיים אני ממליץ להתקין כאשר אלומות הגילוי אינן מופנות לעבר מקומות ישיבה ו/או פעילות כך שרק בעת חדירה מהחלון יווצר בהם גילוי.

גלאי פאסיבי חיצוני נועד להגן על חצרות הבית ולתת גילוי מוקדם עוד לפני הגעת הפורצים למבנה עצמו. מדובר בגלאים מצוינים הפועלים דואלית ( פאסיבי + מיקrוגל ) ורובם משלבים את אופציית האנטי מסק. חשוב לדאוג שבאזור בו מותקן הגלאי יהיה "שדה ראייה" פתוח. גם במקרה זה צריך לדרוש מהטכנאי לחבר את אינדיקציית הכיסוי לאזור 24 שעות. היתרון בגלאים אלו טמון ביכולת לזהות חדירה של בלתי מורשה לשטח החצר ועוד לפני הגעתו למבנה עצמו. החיסרון בקושי לכייל את הגלאי למצב האופטימאלי בכדי להימנע מאזעקות שווא.

גלאי אקטיבי מורכב מ 2 יחידות משדר ומקלט. גלאי זה מגיע במספר צורות לטווחים משתנים כאשר גילוי בגלאי נוצר בעת חסימת הקרן ( חיתוך ומעבר בין 2 היחידות ). בגלאי מותקן בדרך כלל חיצונית על חלונות ופתחים. אמינותו רבה ואולם הקרן דקה וניתן לעבור מעל ומתחת לאלומת הקרן ואת זה יודעים גם הפורצים. במידה ובחרתם באמצעי מיגון זה מומלץ בחלונות סטנדרטיים להתקין 2 זוגות גלאים כך שלא יהיה ניתן להיכנס דרך החלון מבלי לחתוך את אחת הקרניים. בויטרינות ומעברים גדולים מומלץ להתקין יותר יחידות או גלאי אקטיבי מסוג סורג. בכל מקרה צריך לדרוש מהטכנאי לחבר את מפסק ההרחקה ( טמפר ) של הגלאי לאזור גילוי 24 שעות כך שבהיות מערכת האזעקה כבויה לא ניתן יהיה לנטרל את הגלאי ע"י ביצוע קצר על אזור הגילוי.

גלאי אקוסטי או גלאי שבר זכוכית נועד לזהות ניפוץ זכוכית. נדיר למצוא גלאי אקוסטי מותקן בבתים ואולם אם החלטתם לדרוש גלאי אקוסטי חובה להתקינו מול הזכוכיות עליהם אנחנו רוצים להגן.

לחצן מצוקה יכול להגיע כשלט אלחוטי או לחצן קבוע. בחלק ממערכות האזעקה קיימת האופציה גם על מקודד ההפעלה. המלצתי להתקין לחצן מצוקה אשר יחובר לאזור 24 שעות ללא פעולת צופרים ( ברמת דיווח בלבד ).

גלאי כספת מותקן בדרך כלל בכספות גדולות או על פי דרישת הביטוח. גלאי הכספת משלב גילוי פתיחה ( טמפר ) רגש חום ( נגד ריתוך ) וגלאי זעזועים ( נגד הזזת הכספת ). בחלק מגלאי הכספת יחליף רגש אור את מפסק הפתיחה.

גלאי זעזועים או בשמו המקצועי "סנסור" מותקן בדרך כלל בעסקים. תפקידו של הגלאי לזהות רעידות והוא מופעל בעת שבירה של האזור עליו הוא מגן ( קירות, כספות וכד' ). נדיר למצוא גלאי מסוג זה המותקן בבית המגורים. הגלאי מגיע כגלאי מכאני או אלקטרוני.

מה כדאי יותר מערכת קווית או מערכת אלחוטית ?

שאלה חשובה העולה בעת בחינת המערכות. בעבר היה נהוג להעדיף מערכות קוויות בלבד שכן המערכות האלחוטיות נתפסו כבלתי אמינות. כיום המצב שונה שכן המערכת מדווחת על כל תקלה באחר מאביזרי הגילוי המחוברים למערכת. היתרון הבולט במערכת אלחוטית טמון ביכולת להתקינה ללא חיווט ( דבר הנדרש בבתים שאינם בבניה ) ואולם חשוב לתת מספר דגשים בבחירת המערכת קודם להתקנתה. חלק מהמערכות משלבות רמקול פנימי המדווח בקול ממוחשב על פעילות המערכת. חשוב למנוע את פעולת הרמקול בעת אזעקת פריצה ע"מ למנוע מהפורץ לזהות את מיקום הבקרה. חלק ממערכות אלו משלב מקודד הפעלה אינטגראלי ועל כן מותקן בכניסה באזור גלוי לעין. פעולה זו מקלה על הפורצים את מלאכת החבלה במערכת. כיום ישנם מערכות המשלבות אביזרים אלחוטיים וקוויים אלו מאפשרות התקנת צופר קווי ומקודד הפעלה קווי ואביזרי גילוי אלחוטיים. היתרון הגדול נשמר ( שמירה על אסטטיות ) וכן היכולת להשתמש במערכת כמערכת קווית לכל דבר אשר תוסתר במקום לא נגיש.