מערכות מיגון
ואבטחה
054-3063115

מערכות גילוי אש

מערכת גילוי אש תפקידה להתריע בפני דליקה ולאפשר מילוט מהמבנה. מערכת גילוי אש מתחילה לפעול כאשר היא מזהה אש או עשן ובהתראה המוקדמת מאפשרת לצמצם את נזקי השריפה.

מערכת גילוי אש מטפלות במספר שלבים של השריפה, ראשית ההתראה עם גילוי האש או העשן מערכת גילוי אש מפעילה צפירה וחייגן, לאחריו מערכות אש כוללות מתזי מים שיעודן לטפל באש ומערכת טיפול המאפשרת לאנשים להימלט כגון דלתות חסינות מאש ופתחים לשחרור העשן.

לכל עסק או מקום ציבורי, בניינים משותפים מחויבים בהתקנה שלמערכות גילוי אש ועשן, בבתים משותפים יש חובה להתקין מטפי כיבוי אש בין הקומות. עסקים רבים יש צורך בהתקנת מטפים לצד גלגלון של צינור המחובר לברז המאפשר בקלות להפעלה.

חברות הביטוח מחייבות במקרה של ביטוח העסק להתקין מערכת גילוי אש ועשן כחלק מתנאי הביטוח, כמו כן כל עסק המבקש להוציא רישיון עסק מחויב להגיש למדור מניעת דליקות מקומיות את תכניות של העסק על מנת לקבל אישור לבנייה של מערכת גילוי אש ועשן בעסק.

ההתאמה של מערכת גילוי אש ועשן היא בהתאם ליעוד המבנה בו מוקמת המערכת, מבנים בהם יש סכנה לנפיצות אש כגון מפעלים עם חומרים דליקים או מטבחים של מסעדות נדרשים למערכת גילוי אש המתאימה לסוג השימוש. כמו כן אזורים ציבוריים בהם מתרכזים אנשים רבים כגון אולמות יש לדאוג גם לפתחי יציאת חרום המאפשרת לאנשים רב לעזוב את המקום בזמן קצר.

כיום ניתן למצוא מגוון של מערכות גילוי אש ועשן, מערכות המפעילות אזעקה וצלצול חרום לשרות הכבאות, מערכת של גלאי אש אופטיים הכוללות ניתוח קרינת אש ומצלמות המתריעות אל אזור האש, מערכות כיבוי במים. חברות המתמחות בהתקנה של מערכות גילוי אש ועשן מבצעים כחלק מההתקנה יעוץ ובקרה על מערכות אלו.